Защо напускам ПП ЗЕЛЕНИТЕ

Както написах и на страницата си във Фейсбук, считано от днес, 23.03.2011, напускам Политическа партия ЗЕЛЕНИТЕ, в която вложих много време и усилия (без да споменаваме определена финансова подкрепа), но която близо три години след учредяването си с нищо не оправда очакванията и надеждите ми.

Какво още написах там: Жалко, че една достойна кауза, подкрепена с безкористни усилия от много хора, потъна в блатото на безотговорността и уютната маргиналност. Дължа извинение на всички, които биха сметнали, че съм ги подвел да се ангажират с нея.

Смятам, че поне на този етап тези две изречения са достатъчно обяснение защо се махам от онова, което в един момент беше масово движение, а се превърна в затворен клуб на десетина човека. Предстои, прочее, Национално събрание на партията. И да не напусках, за пръв път не бих могъл да бъда негов делегат, защото вече не съществува местна организация, която да ме излъчи като такъв.

Няма, разбира се, да споделям неща от кухнята, за да обяснявам защо настъпи такъв разпад, нито пък ще размахвам имена на грешници и виновници; няма и да ви занимавам с хронология на капките, които постепенно се трупаха, докато прелее чашата на търпението ми.

Но ако някой от оставащите в ръководните органи на ЗЕЛЕНИТЕ прочете това, особено бих искал да обърне внимание на идеята, че в подобна ситуация е нужно някакво извинение.

Лично съм убедил немалко хора да участват, да помагат, да гласуват, да дарят пари, или най-малкото да бъдат съпричастни към каузата. Съзнавам, че на всички тях дължа извинение и моля да го получа.

Това последното е нещо, което Изпълнителният, Националният и всички други Съвети на партията никога няма да направят. След изборите през 2009 преброиха подадените за партията гласове като 30 000. Моята отговорност е пред далеч по-малко хора, но си я поемам. „Върхушката“ обаче дължи извинение на всички тези 30 000. За това, че партията, на която се възлагаха толкова надежди – и не само от зелени ентусиасти, но дори от сериозни анализатори – днес се намира в девета глуха и не проявява никакво желание да излезе оттам, защото всъщност  в девета глуха нещата изглеждат по особен начин уютно. Най-малкото, можеш спокойно да седнеш на кафе и да бистриш политиката, без това да смущава с нещо ежедневието ти.

Няма да се извинят – и поне с това ще заприличат на политици.

Публикувано на Uncategorized и тагнато, , , , , , , . Запазване в отметки на връзката.

19 Responses to Защо напускам ПП ЗЕЛЕНИТЕ

 1. Всичко зелено – всъщност е червено . . .

  • amigov каза:

   Не знам дали на тоя лозунг трябва да се отговаря, но във въпросния случай зеленото все се опитваше – и още се опитва – да се прави на синьо…

 2. tangrabg каза:

  Стига вече партиино разделение! Време е за национално обединение!

 3. Pingback: Защо напускам ПП ЗЕЛЕНИТЕ | Bulgarian Blog

 4. Аз от доста време се питах какво точно става със Зелените и, надявам се да не обиждам никой, защо така се излагат. Следя дейността на партията, подписвам се, където преценя, че си струва. В началото всички бяха ентусиазирани и с надежда, че нещо може да се направи. Постепенно това изчезна. Преди известно време се опитах да проведа разговор с един от Зелените агенти по повод на поредната петиция, но по-незаинетересован и демотивиран човек от него нямаше, нито можеше да ми отговори на въпросите, нито да върже две смислени изречения. Оставих го спокойно да си бърка в носа и се насочих към колегите му. Същата работа. И така няколко пъти. После престанах да се интересувам.

  • amigov каза:

   За съжаление от самото начало имаше някаква неяснота защо точно правим политическа партия и какво трябва да вършим като политическа партия; наложи се една странна доктрина да правим хибрид между политическа партия и НПО… и ето го в крайна сметка резултатът. Хората трудно могат да бъдат мотивирани за нещо аморфно, към което самите му създатели имат твърде несериозно отношение. А можеше да бъде другояче.

 5. Smilen Markov каза:

  Екологичният ангажимент не може да е единствена основа на даден политически проект. В едно общество има достатъчно проблеми, които не са екологични. В партия „Зелените“, по мои бегли впечатления, нямаше единство относно неекологичните политически въпроси. Имаше либерални, консервативни и дори откровено социалистически и расистки възгледи.

  Голяма част от членската маса пък изповядва анархизъм, което прави проблематично самото съществане на политическата партия.

  Не бива да се подценява влиянието на сектантски религиозни организации като „Бялото братство“ или например движението „Анастасия“. Впрочем, въпросното братство има широко влияние в средите на т.нар. интелигенция и следите от тяхната „работа“ се виждат ясно: болен елитаризъм, страхливо добродушие, сиромахомилство, нарцистична себевгледаност и неспособност за формулиране на позиции и интереси по конкретни въпроси на деня. Има ли нужда да се казва, че този манталитет е много полезен за олигархията?

  • amigov каза:

   Екологичният ангажимент е всъщност доста широко понятие. Далеч не се свежда само до опазване на горите и птиците, което беше една редовна, клиширана критика срещу Зелените. Според мен в глобалните условия на пренаселение, климатични промени и намаляващи традиционни ресурси човечеството изобщо няма друг избор, освен екологичен ангажимент. Екстраполирани в обществената сфера, определени екологични представи и нагледи също могат да бъдат много функционални – само ще кажа „обществото като екосистема“ и повече няма да развивам засега.

   Но си прав (донякъде) относно разслоението на политическите възгледи вътре в партията. До един момент всъщност това можеше да бъде по-скоро нейна сила, но много бързо се превърна в слабост. Аз лично продължавам да съм силно скептичен към идеята да се прави дясна зелена партия – най-малкото, не знам за друга такава в Европа или пък извън Европа, което ми подсказва, че идеята е безперспективна.

   Виж, мисля, че сериозно преувеличаваш влиянието на Бялото братство върху партията и изобщо върху българската интелигенция, а пък Движение „Анастасия“, честно казано, дори не знам какво е 🙂

   • Smilen Markov каза:

    Как така „обществото като екосистема“? Надявам се, това не е аналогия. Защото, ако е аналогия, ще изплуват много неприятни неща – расизъм и прочие. Да не става дума за „устойчивото развитие на обществото“ по подобие на устойчивото развитие на екосистемите? И тази идея не е девствена откъм религиозни и теософски влияния.

    Дано да преувеличавам ролята на Бялото братство. Само да уточня, че, когато говоря за сектантство, нямам предвид стереотипа на сектите, познати нам от началото на Прехода. Напротив, сектантското мислене може да се разпространява и без организационна структура и без жертвата да е последователно индоктринирана. Например, съзнателното провокиране на интерес към историята на прабългарите си е сектантско съзнание – първо, защото се прави митография, а не историография, второ, защото целта е да се компенсират дефицитите на живота в съвременна България. Същият модел се прилага при фаворизирането на античната култура по нашите земи, за сметка на модерната. Според мен някакъв такъв тип влияние оказва и дъновизмът, без непременно да вербува последователи. Всъщност, по своя генезис, дъновизмът в България е компенация на потреса от краха на националната идеология след Първата световна война.

 6. amigov каза:

  „Обществото като екосистема“ не предполага непременно социалдарвинистки разбирания, които навярно са те стреснали. По-скоро аналогията, че и в обществото, както в екосистемите, взаимовръзките са много повече, много по-важни и в същото време много по-крехки, отколкото изглеждат на пръв поглед: пипваш уж нещо дребно някъде и следва огромен, катастрофален резултат, примерно.

  • Smilen Markov каза:

   Добре, сега се успокоих 🙂

   Ако в обществото наистина настъпват катастрофални промени, които са следствие – наглед несъразмерно по мащаб – от дадено частно действие, то това означава поне две неща. Първо, между отделните човешки личности съществуват невидими връзки, които не се свеждат единствено до формалните процедури на социално общуване. Второ, въпросните връзки засягат сфери на личностен живот, които са с различен силов заряд от този на вещния свят, в който живеем.

   От тези две следствия могат да се направят няколко извода. Първият е, че човешкото общество няма как да се мисли само като констелация на каузални случвания, развиващи се по аналогия с процесите в една физическа система. Всички опити за натуралистични обяснения са обречени. Вторият извод е, че с критиката на овещняване на човека не бива да се прекалява. Колкото и да има тенденции за овеняване, личността няма как да се трансформира носител на вешни отношения според стандартното разбиране за „вещ“, защото при материалните вещи подобно непропорционално уголемяване на последиците от взаимодействието е немислимо /макар да има някои аналогии, като например извличането на огромна енергия при разпадане на атомното ядро/. Виж, ако мислим вещите в парадигмата на византийския прагматизъм, т.е. като енергетизиращи битийни цялости, разсъждението става по-правдоподобно… Третият извод, при условията на подобна непропорционална синергия, е, че основният принцип на общественият живот трябва да е персоналността, тоест – да е положен в сферата на личностния живот, а да не се свежда до задоволяване на едни или други потребности или до схващаната абстрактно справедливост.

   Ако от всичко това се върнем към аналогията между екосистемата и обществото, трябва да кажем, че тя е валидна, само ако я пречупим през персоналността. Християнският опит би потвърдил подобно съотнасяне и дори би го радикализирал, утвърждавайки, че дори животът в екосистемата има персонална основа. И това е личността на Христос. Точно от тази позиция християнски философ като преп. Максим Изповедник смело ще отъждестви космическата синергия и синергията между човешките личностите посредством здравите връзки /синдесмози/ помежду им, гарантирани от Логоса. И в двата случая свързаността се нарича любов. Любовта е не само познавателен, но и битиен принцип, свързан с излизане от себе си, надхвълняне на обективните природни граници чрез излизане /екстаз/ към абсобютната личност на Христос.

   Ако не тръгваме непременно от християнския опит, трябва да набележим критерии за дефииране на персоналността, за да можем смело да работим с пособен тип натурфилософски и космологични аналогии.

   Линк с моя статия относно овещняването на човешката социалност в евангелски контекст: http://www.dveri.bg/content/view/12798/101/

   Линк със статия върху някои философско-социологически аспекти на социалното действие, свързани с темата за синергията, от позициите на византийския прагматизъм: http://www.ifz.tugraz.at/…/The%20Limits%20of%20Causal%20Action_%20…stotle%60s%20Notion%20of%20Action.pdf

   • Лазар Стайков каза:

    Опитите ви да извадите обществото и личността от „вещния свят“ издават нагласата ви към тяхната „мистификация“, а в последстиве и пряко заявявате тяхната „византификация“ х-). С определянето им в категории извън естественото си противоречите с предишните си мнения, където (според мен правилно) посочвате причинете за провал на ПП Зелените.

    Не мога да не отбележа нещата които заявявате с учудваща самоувереност, но същевременно са толкова далеч от истината, че в повечето случай дори не са и погрешни. Просто безплодни, философски творения, например:

    „каузални случвания“ – на български това се превежда като „случайни случвания“, може би имате впредвид „причинно-следствени“, но да продължим нататък.

    „при материалните вещи подобно непропорционално уголемяване на последиците от взаимодействието е немислимо“ – немислимо единственно от гледна точка на… ъъъ „чистия философски разум“?, повечето съществуващи „вещни“ системи се характеризират с подобни „немислими“ взаимодействия. В научните среди (и не само) се наричат не-линейни, възможно е да сте чувал за подобни но не и да сте направили връзката между нелинейни и непропорционални. Всъщност линейните системи се използват предимно за опростяване на обяснението или за илюстриране ако щете на логическите взаимовръзки в дадени феномени, именно поради човешката нагласа да ги възприема като „немислими“. В същността си „вещният свят“ е нелинеен (непропорционален). Обществото и личността са продукт на същия този „вещния свят“ и като такива носят същите му характеристики. За разлика от елементарните частици например (изключително нелинейни, градивни блокчета за „вещния свят“), обществото и личността са невъобразимо по-сложни и с мнооого повече взаимовръзки, голяма част от които просто са възникващи при определени ситуации и несъществуващи при други. Това прави тези два субекта сложни и трудни за разбиране, но не и отделни от „вещния свят“. В този смисъл, „общество-екосистема“ не е просто аналогия, а напълно издържан подход към разбирането на по-сложната част от екосистемата – обществото.

    „Всички опити за натуралистични обяснения са обречени“ – в светлината на това което казах, няма смисъл да коментирам това безобразно твърдение.

    В обобщение твърде „смело да работим с пособен тип натурфилософски и космологични аналогии“ не е особенно полезно за разбирането на неща толкова сложни като обществото, личността или любовта. Хареса ми ентусиазъма с който подхождате, но не и догматичността. С арогантно отношение към „вещния свят“, стигнахме до нуждата от създаването на хибриди като „еко-политическа партия“, струва ми се че не можем да си позволим да продължаваме така. Затова и си направих усилието да ви отговоря. Надявам се да ви е било полезно.

   • amigov каза:

    Като за начало – всички откъси, които цитирате, не са с мое авторство, а са коментар към поста ми, ама нейсе 🙂

 7. Петер Пан каза:

  Smilen Markov е толкова смайващо прав и за Бялото Братство и за Зелените, сякаш е членувал и в двете или пък е писал от мое име. Не само подкрепям 100% казаното от него – което е много сериозно предупреждение, да не кажа обвинение, но и искрено се радвам на интелекта, чувствителността и проникновения му, почтен и искрен поглед – рядко смислен анализ! Благодаря!

 8. Петер Пан каза:

  amigov, за упреците, че „За съжаление от самото начало имаше някаква неяснота защо точно правим политическа партия и какво трябва да вършим като политическа партия; наложи се една странна доктрина да правим хибрид между политическа партия и НПО…“ сигурно много добре си спомняте! Имаше ги много и от много страни – и от симпатизанти, и от неутрални. Онлайн и офлайн … В името на коректността нека спомена примерно Светла Енчева с нейния блог-коментар точно по тази тема – ако и с авторката да съм на много различна позиция и подход/стил по повечето въпроси и тя да ми е точно Никоя. Но Светла беше права, а вие – да, срамувайте се днес! Грехота е да профукате младежко (и не, не само) доверие и 100 000 лв. народни пари поне. И по-добре днес, отколкото утре. В този смисъл: крайно време беше да се дистанцирате от ПП Зелените – заради мърлявата им, арогантна безотговорност, до лека корумпираност от европейски или даже Дж.Сорос-„НПО“-пари и мътни идеологии, които сигурно и разбираемо не искате да носите във визитката си …

  • amigov каза:

   Петер Пан, благодаря за включването. Още на Учредителното събрание обърнах внимание, че битуването в две идентичности – функционер на НПО и член на ръководството на политическа партия – е доста отявлен конфликт на интереси. Щяха да ме изядат с парцалите. И после започнаха да сърбат попарата на цялата сапунена опера, която представляват отношенията между Зелените и НПО-тата. Зелените са изпълнявали всички поставени им условия и не са получавали никакви публична подкрепа от НПО-сектора. Например, редовно НПО-тата „допускаха“ участието на Зелените в общи инициативи само при условие, че техните представители не афишират партийната си принадлежност (което за тях се оказваше безпроблемно, защото разполагаха и с НПО-идентичност). Такъв един случай всъщност ме накара да напусна Националния съвет още миналата година.
   Със сигурност едно от нещата, които липсват в Зелените, е самочувствието те да диктуват условия.
   Но колкото до „леката корумпираност“, длъжен съм да заявя, че нямам наблюдения за наличието на такава.

 9. Петер Пан каза:

  http://e-vestnik.bg/7996
  „Отидохме в Копенхаген общо девет души като представители на неправителствения сектор и на гражданското общество в България. Искахме да покажем, че в България хората също се интересуват от промените в климата и че смятаме, че това е най-важният въпрос и най-голямото предизвикателство, което стои пред човечеството в момента. Преди около 3 месеца получихме един препратен имейл, че представители на България от неправителствените организации могат да се регистрират, за да отидат на конференцията в Копенхаген като наблюдатели. Има една организация, която дава възможност част от разходите по пътуването да бъдат осигурени на тези участници. В началото ставаше въпрос за двама души. Впоследствие установихме, че нямаме право да пътуваме със самолет – тази организация не толерира летенето, защото е силно замърсяващо околната среда.“
  „Има една организация“ отправяше към адреса на тази мистериозна организация – този линк вече не съществува, но питайте разказвачката ВП (познавате я като кандидат-депутат на Зелените, някога от „Граждани за Рила“, сега вече не), „излъчена“ заедно с другия „поръчан “ за Копенхаген представител от България: другият кандидат-депутат пак за Пловдив на Зелените – БС.
  „Впоследствие установихме, че нямаме право да пътуваме със самолет“ – как може представител на НПО за спасяване на „кървящата от сечите Рила“ И на Зелените да напише така бомбастична глупост за НАМЕРЕНИЕТО СИ ЗА НАЧИНА на пътуването си до Конференцията на ООН за климатичните промени!!!??!!! Бягайте от тези хора, те са безумни!

  • amigov каза:

   Ех, ако най-големият грях на Зелените е, че двама техни представители искали да пътуват със самолет, здравве да е.

 10. Петер Пан каза:

  здравве да е!

Вашият коментар

Попълнете полетата по-долу или кликнете върху икона, за да влезете:

WordPress.com лого

В момента коментирате, използвайки вашия профил WordPress.com. Излизане /  Промяна )

Google photo

В момента коментирате, използвайки вашия профил Google. Излизане /  Промяна )

Twitter picture

В момента коментирате, използвайки вашия профил Twitter. Излизане /  Промяна )

Facebook photo

В момента коментирате, използвайки вашия профил Facebook. Излизане /  Промяна )

Connecting to %s